Gevolgen van de coronacrisis voor woningverhuur(ders)

Geen enkele sector zal uiteindelijk niet geraakt worden door de Coronacrisis en de recessie die er onvermijdelijk op gaat volgen. Ook in de woningverhuur en de gehele makelaardij verwacht ik dat we gevolgen zullen gaan voelen. Hoewel wij er in de praktijk nog niet veel van merken zou één van de gevolgen kunnen zijn dat in een krimpende economie met meer werkloosheid er huurders gaan ontstaan met betalingsproblemen, of huurders die terug moeten naar hun land van herkomst en om die reden hun huurovereenkomst vroegtijdig willen beëindigen. Waar sta je als verhuurder indien je huurder in de problemen raakt en daarmee niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen?

Er zijn meerdere kanten aan deze lastige kwesties, er is een (privaatrechtelijke) juridische component, maar ook een menselijke/redelijke.

Juridische gevolgen
Juridisch gezien kan een huurder die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen zich beroepen op overmacht of onvoorziene omstandigheden, de huurder komt immers niet door zijn eigen schuld in de “coronaproblemen”. De vraag is in beide gevallen of die argumenten standhouden, daar valt juridisch genoeg over te zeggen, maar de uitkomst is onzeker en kan beide kanten opvallen. Onze advocaat schreef hier eerder al een interessant blog over.

Praktische gevolgen
Je kunt je als huurder, maar ook als verhuurder afvragen of je je überhaupt wilt bezighouden met de juridische kant. Van geval tot geval zal moeten worden bekeken wat de meest redelijke oplossing is. Is een (fijne) huurder bijvoorbeeld geholpen met een tijdelijke huurverlaging, dan zou het best weleens ook in het belang van de verhuurder kunnen zijn om hierover na te denken in plaats van op zoek te moeten naar een vervangende huurder. Van zowel huurder als verhuurder wordt in deze noodsituatie redelijkheid verwacht. Op zoek gaan naar een werkbare oplossing lijkt in ieder geval beter dan de harde weg van huuropschortingen of uitzettingen.

Maatregelen overheid
Eerder deze week werd duidelijk dat de overheid ook nadenkt over de gevolgen voor huurders en verhuurders. De minister heeft met een aantal leidende partijen in woningverhuur (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) afspraken gemaakt. Deze afspraken houden onder meer in dat verhuurders gebonden aan deze partijen geen incassokosten zullen berekenen en dat er geen uitzettingen zullen plaatsvinden. Het lijkt er niet op dat deze afspraken in wetgeving vastgelegd zullen worden, dus alleen effect hebben voor de hierboven genoemde partijen. De afspraken lijken echter erg redelijk, dus het zou mij niets verbazen als ook andere particuliere verhuurders zich aan deze afspraken zullen houden.

Een onderbelichte kant in deze afspraken is echter dat je als verhuurder wel de (financiële) ruimte moet hebben om je huurder (tijdelijk) tegemoet te komen. Verhuurders zijn er in alle soorten en maten, maar het zal duidelijk zijn dat een grote woningcorporatie meer financiële armslag zal hebben dan een particuliere verhuurder die (al dan niet tijdelijk) zijn woning verhuurt. Daarbij moeten we ervoor blijven waken dat er geen misbruik gemaakt gaat worden van eventueel geboden oplossingen. Huurders zullen eerst om hulp moeten vragen bij de overheid en pas als laatste redmiddel naar hun verhuurder moeten stappen. De conclusie zal dan ook blijven dat per geval naar de beste oplossing gezocht zal moeten worden. Alleen samen komen we door deze crisis heen.

Verder heeft de minister het voornemen uitgesproken om de mogelijkheid te creëren om tijdelijke huurovereenkomsten (van maximaal twee jaar) met een tijdelijke periode te verlengen. Tot nu is het alleen mogelijk om deze soort huurovereenkomst te verlengen voor onbepaalde tijd, maar met deze noodmaatregel zou een tijdelijke verlenging ook mogelijk zijn. De minister wil hiermee voorkomen dat een huurder wiens tijdelijke huurovereenkomst afloopt op straat komt te staan en geen nieuwe woning kan huren, omdat hij/zij geraakt is door de coronacrisis. Wij zullen deze ontwikkeling op de voet volgen en kunnen advies geven wanneer een huurder of verhuurder in deze situatie belandt.

Beleggen in vastgoed onverminderd interessant
Ik blijf overigens onverminderd overtuigd van het nut van vastgoed als belegging. Ook bij storm op de huizenmarkt is door de jaren heen gebleken dat beleggen in vastgoed voor de verhuur een bestendige investering is. Dat zal nu hoogstwaarschijnlijk niet anders zijn. We hebben in ieder geval de afgelopen weken gezien dat beleggen in aandelen een stuk vluchtiger kan zijn. Er moet tenslotte toch gewoond worden en het tekort aan huurwoningen is voorlopig niet opgelost.

Rest mij voor nu niets anders dan eenieder veel gezondheid, succes en wijsheid toe te wensen. Wij zijn in het geval van vragen bereikbaar via de gebruikelijke kanalen.

Meer van onze blog:

Verkoop woning verhuur woning
16 november, 2022

Wat als je woning verkopen niet lukt? 

Na een jarenlange, toenemende gekte op de woningmarkt zien we deze trend nu stagneren. Waar woningen enige tijd geleden dezelfde maand of zelfs ...
Lees meer
19 oktober, 2022

Video: Kan een koper nog afzien van de aankoop van een woning nadat er overeenstemming is bereikt?

Voor de videoreeks ”Interhouse weet het” gaat Margot op zoek naar antwoorden op veel gestelde vragen. In deze video wordt de volgende ...
Lees meer