Extra maatregelen in verband met Coronavirus

Extra maatregelen in verband met het Coronavirus

Interhouse neemt de maatregelen omtrent het Coronavirus uiterst serieus. Wij hanteren de opgelegde richtlijnen van het RIVM en de overheid strikt. De gezondheid van u en onze medewerkers staat bovenaan. Om deze redenen hebben wij onze werkzaamheden op bepaalde punten aangepast, zodat wij u veilig van dienst kunnen blijven zijn en werkzaamheden doorgang kunnen blijven vinden.
Hieronder een uiteenzetting van deze extra maatregelen.

Vragen of contact?

Zelf franchisenemer worden?

Zelfstandig ondernemen in de vastgoedbranche en direct beschikken over de meerwaarde van onze geoptimaliseerde franchiseformules? Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang meer informatie.

Aangepaste richtlijnen voor afspraken op locatie

Afspraken op locatie, zoals (video / FaceTime) bezichtigingen, sleuteloverdrachten, inspecties. kunnen in principe doorgang vinden, mits het contact tot een minimum wordt beperkt en onderstaande richtlijnen strikt in acht worden genomen.

 • In geval u verkouden bent, een griep heeft of andere symptomen die Corona-gerelateerd kunnen zijn, dient u ons hierover op voorhand te informeren en kunnen wij de gemaakte afspraak op dit moment geen doorgang laten vinden.
 • In geval u korter dan 3 weken geleden in een Corona-risicogebied bent geweest dient u ons hierover op voorhand te informeren en kunnen wij de gemaakte afspraak op dit moment geen doorgang laten vinden.
 • Wij verzoeken u direct voorafgaand aan de afspraak zorg te dragen voor goede hand- en mondhygiëne
 • Gedurende de afspraak dient er geen fysiek contact plaats te vinden tussen u en de Interhousemedewerker, waaronder het schudden van handen.
 • Bij een bezichtiging, voorinspectie, eindinspectie of incheck zullen U en de Interhousemedewerker in principe niet tegelijkertijd in de te bezoeken woning aanwezig zijn, maar elkaar afwisselen. Eén en ander geschiedt op instructie van de Interhousemedewerker.
 • Gedurende de afspraak blijft er te allen tijde een afstand tussen u de Interhouse medewerker van minimaal 3 meter.
 • In geval u of de Interhousemedewerker onverhoopt moet hoesten of niezen, zal diegene dat in de binnenkant van de elleboog doen. De Interhousemedewerker heeft de mogelijkheid de afspraak per direct te beëindigen en u te verzoeken de afspraak te verlaten.
 • De afspraak zal zo kort als mogelijk duren om ‘onnodig samenzijn’ te minimaliseren. Eventuele vragen naar aanleiding van de afspraak zullen telefonisch of bijvoorbeeld via FaceTime plaatsvinden. Dit kan ter plaatse of naderhand.

Aangepaste richtlijnen voor afspraken op één van onze kantoren

Wij verzoeken wij u dringend onderstaande punten aandachtig door te lezen alvorens u ons kantoor eventueel kunt betreden. Wij zijn geopend, maar de deur zit op slot. De deur gaat alleen open op grond van onderstaande veiligheidsmaatregelen.

 • Betreed ons kantoor alleen als dit strikt noodzakelijk is of als u een afspraak heeft. Anders staan wij u graag telefonisch te woord.
 • Bent u (pakket)bezorger? Dan verzoeken wij u het pakket voor de deur te plaatsen. Wij zullen het pakket niet persoonlijk van u aannemen en zullen een afstand houden van minimaal 2 meter.
 • Als u verkouden bent, Corona gerelateerde klachten heeft of de afgelopen 3 weken een Corona risicogebied heeft bezocht, dan verzoeken wij u dringend ons kantoor niet te betreden. Wij staan u dan graag telefonisch te woord.
 • Wij staan maximaal 2 (bij elkaar behorende) bezoekers tegelijk toe in ons kantoor.
 • Als u ons kantoor betreedt dient u minimaal 3 meter afstand te bewaren tot onze medewerker. Nadat de medewerker de deur van het slot heeft gehaald dient u te wachten op instructie voordat u naar binnen kunt.
 • In ons kantoor worden geen handen geschud en zullen geen andere vormen van fysieke aanraking plaatsvinden.
 • In geval u in ons kantoor onverhoopt hoest of niest dient u dat in de elleboog te doen en het kantoor per omgaande te verlaten. Wij staan u vervolgens graag telefonisch te woord.
 • Uw bezoek dient zo kort als mogelijk te duren om ‘onnodig samenzijn’ in één ruimte te voorkomen.