Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst ingediend

De spoedwet voor verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst voor bepaalde tijd (maximaal twee jaar) is ingediend bij de Tweede kamer en lijkt vrijwel definitief.

De huurovereenkomst voor korte tijd
Hoe zat het ook alweer? Tot 2016 was het uitgangspunt dat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd was alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld voor woningeigenaren die tijdelijk naar het buitenland moesten en om die reden hun woning tijdelijk wilden verhuren.

1 juni 2016 werd een nieuwe huurovereenkomst geïntroduceerd, namelijk een huurovereenkomst die (particuliere) verhuurders zonder de eerder genoemde voorwaarden voor maximaal twee jaar (bij zelfstandige woonruimte mochten afsluiten. Binnen Interhouse noemen we deze vorm de “huurovereenkomst voor korte tijd”. We hebben er sinds 2016 veel mogen sluiten voor verhuurders die om welke reden dan ook niet voor onbepaalde tijd wilden verhuren. Er zijn een aantal belangrijke eigenschappen van deze overeenkomst die ik nu niet allemaal ga noemen, maar in dit kader is het goed om te weten dat deze huurovereenkomst alleen verlengd kon worden voor onbepaalde tijd.

Tijdelijke verlenging
Het kabinet heeft het belangrijk gevonden dat huurders die een woning huren met deze huurovereenkomst voor korte tijd tijdens deze crisismaanden niet gedwongen uit hun woning gezet mogen worden. Daarbij realiseert de overheid zich gelukkig dat het ook niet zo mag zijn dat al deze contracten met onbepaalde tijd verlengd worden. In een spoedwet is het nu mogelijk gemaakt om de huurovereenkomst voor korte tijd met een tijdelijke periode te verlengen.
Fijn! Want kwetsbare huurders komen nu niet gedwongen op “straat te staan”, maar verhuurders zijn ook niet opeens gebonden aan een contract voor onbepaalde tijd.

De uitwerking
Er zitten veel mitsen en maren aan dit soort wetgeving en de minister heeft daar keuzes in moeten maken. Door de snelheid van invoeren is in deze wet niet alles even duidelijk gedefinieerd, maar in hoofdlijnen ziet het er zo uit:

Als een huurovereenkomst voor korte tijd afloopt in de periode 1 april tot 30 juni 2020 dient de verhuurder de huurder tijdig te informeren over de einddatum en de huurder te wijzen op deze mogelijkheid tot tijdelijke verlenging. Na ontvangst van dit schrijven heeft de huurder een week om een verzoek tot verlenging te doen.

De verlenging mag maximaal drie maanden en uiterlijk tot 1 september 2020 duren. Tijdens de verlenging moet de verhuurder de huurder opnieuw informeren over de einddatum, maar daarmee voorkomt hij/zij dus wel dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Weigeren
De verhuurder mag het verzoek van de huurder weigeren als hij aan bepaalde gronden voldoet. In de spoedwet zijn zes “weigeringsgronden” genoemd: 

  1. Als de woning is verkocht tijdens de verlenging moet worden overgedragen;
  2. Als de woning al aan een ander is verhuurd;
  3. Als de verhuurder de woning zelf wil betrekken en geen andere woonruimte meer heeft;
  4. Als de verhuurder de woning wil renoveren en daartoe met derden al afspraken heeft gemaakt;
  5. Als de verhuurder de woning wil slopen en daartoe met derden al afspraken heeft gemaakt;
  6. Als de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen (zoals bij een huurachterstand, overlast of criminaliteit).

Uitvoering
Verder is het belangrijk dat de verschillende procedures voor en tijdens de verlenging goed worden gevolgd. Bij dit soort wetgeving kan een klein foutje grote gevolgen hebben en uiteindelijk toch leiden tot een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Onze kantoren lichten u graag uitvoerig voor indien u advies nodig hebt. Uiteraard zijn onze documenten weer uitgebreid met de juiste (op maat gemaakte) stukken om onze klanten ook in deze situatie weer op de beste manier te kunnen helpen.

Meer van onze blog:

Verkoop woning verhuur woning
16 november, 2022

Wat als je woning verkopen niet lukt? 

Na een jarenlange, toenemende gekte op de woningmarkt zien we deze trend nu stagneren. Waar woningen enige tijd geleden dezelfde maand of zelfs ...
Lees meer
19 oktober, 2022

Video: Kan een koper nog afzien van de aankoop van een woning nadat er overeenstemming is bereikt?

Voor de videoreeks ”Interhouse weet het” gaat Margot op zoek naar antwoorden op veel gestelde vragen. In deze video wordt de volgende ...
Lees meer