Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite interhouse.nl en alle vanuit deze site te benaderen internetsites die in beheer, bezit zijn van of worden onderhouden door Interhouse. Hierna te noemen ‘’de website”.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en in de toekomst op te richten kantoren van Interhouse.

Interhouse Nederland houdt hoofdkantoor te Lisse op het adres 2162 VW, Ruishornlaan 19. Telefoonnummer: +31(0) 252 250 321. Bezoek geschiedt alleen op afspraak.

Op het gebruik van de website zijn de Algemene voorwaarden Interhouse, het Privacybeleid, de Disclaimer en andere aanvullende regelgevende documenten die Interhouse publiceert op de website van toepassing.

Aansprakelijkheid
De website is met uiterste zorg samengesteld. Interhouse kan echter niet garanderen dat de informatie op de website volledig, juist en/of actueel is. Beslissingen die u neemt op basis van informatie op de Internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico. Bezoekers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan tekst of beeld, waaronder maar niet beperkt tot beschrijvingen van woningen, vermelding van voorwaarden of prijzen, foto’s, plattegronden en film.  Interhouse is niet aansprakelijk voor (in)directe gevolgschade van advertenties, woningaanbod en overige content op de website of (in)directe schade voortkomende uit verzonden informatie door Interhouse.

Interhouse zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en dat deze voortdurend beschikbaar is. Interhouse kan echter niet garanderen dat de website altijd beschikbaar is en foutloos zonder enige vertragingen of onderbrekingen werkt. Interhouse aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (in)directe schade, leed of inkomstenverlies als gevolg van onjuiste werking van de website.

Wijzigingen
Interhouse behoudt zich het recht voor om de op of via de website aangeboden informatie, inclusief deze Disclaimer, eenzijdig te wijzigen zonder hieraan voorafgaande bekendmaking. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd

Gebruik van de website
Gebruik van de website dat het gebruik van de website door andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Interhouse behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, databankrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behoudens schriftelijke toestemming van Interhouse is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op de website afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, handelsnamen en logo’s. Het is de gebruiker of bezoeker van de website niet toegestaan om de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Interhouse. Het is wel toegestaan om informatie op de website af te drukken en/of te downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Linkverwijzingen
Verwijzingen naar externe websites die niet door Interhouse worden onderhouden of in bezit zijn zijn alleen ter informatie van de bezoekers van de website. Interhouse kan niet instaan voor de inhoud, het functioneren, de actualitiet en de kwaliteit van producten of diensten die door externe websites worden aangeboden of gepromoot. Interhouse aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor websites die niet door Interhouse worden onderhouden of in bezit zijn.

Door gebruik te maken van de dienstverlening die wij u bieden via de website gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden

Recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.