Rechten en plichten huurders

Rechten en plichten huurders

Als huurder van woonruimte heeft u rechten, maar ook plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. De belangrijkste rechten en plichten zijn terug te vinden in de huurovereenkomst en de daarbij horende algemene voorwaarden. Via onderstaande links/instanties vindt u aanvullende informatie.

Veelgestelde vragen

Op de veelgestelde vragensectie van Interhouse is praktische informatie te vinden over het huren van woonruimte.

interhouse.nl

Overzicht meldpunten

Een overzicht van gemeentelijke meldpunten in het kader van de Wet goed verhuurderschap.

vng.nl

Protocol toewijzing

Op deze pagina vindt u informatie over de criteria die worden gehanteerd bij toewijzing van een huurwoning.

interhouse.nl

Schuldhulpverlening

Heeft u financiële uitdagingen? Bezoek deze Rijksoverheid-website voor hulp. Bij huurachterstanden moet uw verhuurder u aanmelden bij de gemeente.

rijksoverheid.nl

Huurcommissie

Op de website van de Huurcommissie is informatie te vinden over uw rechten als huurder. Bijvoorbeeld met betrekking tot de huurprijs.

huurcommissie.nl

Rijksoverheid

Op Rijksoverheid kunt u algemene informatie vinden over uw rechten en plichten bij het huren van woonruimte.

rijksoverheid.nl

Privacyverklaring Interhouse

Interhouse gaat met zorg met uw gegevens om. Lees onze privacyverklaring.

interhouse.nl