Faqs

Veelgestelde vragen huurwoningen

Welkom bij de veelgestelde vragen bij Interhouse verhuurmakelaars en Interhouse vastgoedmanagement over huurwoningen. Hier wordt antwoord gegeven op de vragen die u mogelijk heeft. Gebruik de zoekbalk om uw vraag te vinden of bekijk de vragen hieronder.

Meest bekeken

Tenzij anders is overeengekomen is dit niet toegestaan, met uitzondering van kleine veranderingen die aan het einde van de huurperiode weer eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit is ook terug te vinden in de huurovereenkomsten van Interhouse. Bekijk ook deze blog en onze Interhouse weet het video.

De huurovereenkomst dient te worden opgezegd middels een ondertekende opzegbrief. U vindt hier een standaard sjabloon van een opzegbrief. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overeengekomen opzegtermijn. Beëindigen kan alleen per het einde van een maand (dus bijvoorbeeld niet per 14 maart, maar per 31 maart). Indien de opzegging vanuit de huurders komt en er meerdere huurders op de overeenkomst staan, dient iedere huurder de opzegbrief individueel te ondertekenen. Conform huurovereenkomst dient de opzegbrief te worden verzonden per deurwaardersexploot of aangetekende brief. Bent u huurder? Check dan bij uw verhuurder/beheerder of het versturen van de ondertekende opzegbrief per e-mail (met ontvangstbevestiging) ook volstaat.

Bekijk ook dit blog.

In de huurovereenkomst is te vinden welke methode wordt gebruikt om de huurprijs te verhogen, er zijn namelijk meerdere varianten mogelijk.

Indien er sprake is van sociale huur wordt er door de Rijksoverheid bepaald met welk percentage maximaal mag worden verhoogd.

In de vrije huursector gold tot in 2021 in principe geen maximale huurverhoging, maar vaak werd de huur jaarlijks verhoogd met een methode die op de inflatie is gebaseerd. De Rijksoverheid heeft bepaald dat de huurprijzen in de vrije huursector vanaf 1 januari 2023 niet harder mogen stijgen dan de loonontwikkeling plus 1 procent.

Bekijk ook deze video.

De eerste betaling wordt normaliter gedaan aan Interhouse. Hiervoor ontvangt de huurder een factuur. Meer informatie hierover is te vinden in de huurovereenkomst. De daaropvolgende huurbetalingen worden gedaan aan de verhuurder/beheerder. De correcte bankgegevens zijn ook te vinden in de huurovereenkomst.

Het is belangrijk om de juiste verzekeringen af te sluiten om zo het risico op onverwachte kosten zo laag mogelijk te houden. Uitgangspunt is dat eenieder zich verzekerd voor zijn of haar eigendommen.

Verhuurder
De twee belangrijkste verzekeringen om af te sluiten voor verhuurd vastgoed zijn een Opstalverzekering en een Aansprakelijkheidsverzekering.

Opstalverzekering
Bij verhuurd vastgoed is de verhuurder degene die een opstalverzekering moet afsluiten. Hierbij zijn er echter andere zaken waar op gelet moet worden dan bij zelfbewoning. Check vooraf goed bij de huidige opstalverzekeraar of dit mogelijk is en wat hiervoor geregeld dient te worden. Als na een schade blijkt dat er sprake is van verhuur terwijl dit niet bekend is bij de opstalverzekering dan zullen veel verzekeraars direct een uitkering weigeren.

Aansprakelijkheidsverzekering
Het klinkt misschien vreemd, maar de (verhuurde) opstal kan ook schade aan derden veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn het vallen van dakpannen of een leuning die losraakt als iemand de trap op loopt. Ook hier is het belangrijk dat bij de verzekeringsmaatschappij bekend is dat de woning verhuurd wordt.

Inboedelverzekering
Als de woning gemeubileerd of gestoffeerd verhuurd is, is het ook mogelijk om de inboedel te verzekeren op een inboedelverzekering (inventarisgoederenverzekering). Vloeren die zwevend gelegd zijn horen bij de inboedel en kunnen hiermee dus ook verzekerd worden. Let wel op dat er op dit soort polissen vaak alleen dekking is voor storm, brand, diefstal (na sporen van braak), waterschade e.d. Schades veroorzaakt door een huurder zijn dus niet gedekt. Tevens zal bij een wat oudere inboedel ook sprake zijn van afschrijving. Hier wordt rekening mee gehouden bij de uitkering van schades. Overweeg dus goed of het risico/de (dag)waarde van de inboedel groot genoeg is om te verzekeren.

Indien u meer wilt lezen over het verzekeren van verhuurd vastgoed verwijzen wij u naar onze blog of ”Interhouse weet het” video.

Huurder

Inboedelverzekering
Indien een huurder eigen inboedel in de woning heeft is het raadzaam om deze te verzekeren middels een inboedelverzekering. Hiermee zijn de spullen verzekerd voor brand- storm-, water-, of inbraakschade. Er bestaan ook All-Risk verzekeringen waarbij je verzekerd bent als jij of iemand anders in je huishouden per ongeluk zelf schade maakt.
Tevens zal bij een wat oudere inboedel ook sprake zijn van afschrijving. Hier wordt rekening mee gehouden bij de uitkering van schades. Overweg dus goed of het risico/de (dag)waarde van de inboedel groot genoeg is om te verzekeren.

Aansprakelijkheidsverzekering
Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering valt altijd aan te raden, maar een huurder kan nooit iets verhalen op zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering als er sprake is van schade in de woning die door eigen toedoen is ontstaan.

Alle vragen per onderwerp

Huurovereenkomst

De eerste betaling wordt normaliter gedaan aan Interhouse. Hiervoor ontvangt de huurder een factuur. Meer informatie hierover is te vinden in de huurovereenkomst. De daaropvolgende huurbetalingen worden gedaan aan de verhuurder/beheerder. De correcte bankgegevens zijn ook te vinden in de huurovereenkomst.

Interhouse is aanwezig bij een incheck. Tijdens de incheck wordt de woning geïnspecteerd en in veel gevallen wordt een digitale fotorapportage gemaakt. De staat van de woning wordt gedetailleerd vastgelegd en gebreken worden genoteerd. Daarnaast worden de sleutels overhandigd en de meterstanden opgenomen. Zowel de huurder als de verhuurder tekent dit opgemaakte rapport.

De huurovereenkomst dient te worden opgezegd middels een ondertekende opzegbrief. U vindt hier een standaard sjabloon van een opzegbrief. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overeengekomen opzegtermijn. Beëindigen kan alleen per het einde van een maand (dus bijvoorbeeld niet per 14 maart, maar per 31 maart). Indien de opzegging vanuit de huurders komt en er meerdere huurders op de overeenkomst staan, dient iedere huurder de opzegbrief individueel te ondertekenen. Conform huurovereenkomst dient de opzegbrief te worden verzonden per deurwaardersexploot of aangetekende brief. Bent u huurder? Check dan bij uw verhuurder/beheerder of het versturen van de ondertekende opzegbrief per e-mail (met ontvangstbevestiging) ook volstaat.

Bekijk ook dit blog.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze ”Interhouse weet het” video of deze blog.

In de huurovereenkomst is te vinden welke methode wordt gebruikt om de huurprijs te verhogen, er zijn namelijk meerdere varianten mogelijk.

Indien er sprake is van sociale huur wordt er door de Rijksoverheid bepaald met welk percentage maximaal mag worden verhoogd.

In de vrije huursector gold tot in 2021 in principe geen maximale huurverhoging, maar vaak werd de huur jaarlijks verhoogd met een methode die op de inflatie is gebaseerd. De Rijksoverheid heeft bepaald dat de huurprijzen in de vrije huursector vanaf 1 januari 2023 niet harder mogen stijgen dan de loonontwikkeling plus 1 procent.

Bekijk ook deze video.

Nee, dit is niet mogelijk (er geldt een uitzondering op een aantal specifieke projecten). Huurder dient zelf een automatische overboekingsopdracht in te stellen in zijn/haar bankomgeving zodat de huur maandelijks automatisch wordt betaald.

De opzegtermijn hoeft niet bij de einddatum te worden opgeteld. In de huurovereenkomst is de datum vermeld per wanneer beëindigd kan worden. Voorbeeld: in de huurovereenkomst is als einddatum 30 april vermeld en er is een opzegtermijn van één kalendermaand. In dit geval dient er dan uiterlijk 31 maart te worden opgezegd en eindigt de huurovereenkomst op 30 april

Dit is afhankelijk van het type huurovereenkomst en de bestaande afspraken tussen huurder en verhuurder. In principe zijn de opzegvoorwaarden terug te vinden in de huurovereenkomst. Voor meer informatie adviseren wij contact op te nemen met de verhuurder/beheerder.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

Tenzij anders is overeengekomen is dit niet toegestaan, met uitzondering van kleine veranderingen die aan het einde van de huurperiode weer eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit is ook terug te vinden in de huurovereenkomsten van Interhouse. Bekijk ook deze blog en onze Interhouse weet het video.

Bekijk deze Interhouse weet het video voor het antwoord op deze vraag of lees het in ons blog.

In veel huurovereenkomsten is een periode opgenomen waarin niet opgezegd kan worden. In de huurovereenkomst staat vanaf welke datum kan worden opgezegd. De data in de huurovereenkomst zijn altijd de beëindigingsdata, dus als er in de huurovereenkomst bijvoorbeeld 30 april als einddatum genoemd is en je wil opzeggen per die datum, dan moet de opzegging uiterlijk 31 maart ontvangen zijn door de verhuurder/beheerder.

Het moet duidelijk zijn waar de huurder voor betaalt. Er wordt een kale huurprijs betaald voor de huur van de woning en daarnaast wordt een bedrag voor leveringen en diensten betaald voor alle extra voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld zaken als stoffering, meubilering, of eventueel voorschot voor nutsvoorzieningen zoals gas/water/elektra.

Met uitzondering van de huurovereenkomst voor korte tijd (bepaalde tijd maximaal 2 jaar/model B) eindigt een huurovereenkomst nooit automatisch. Dit is wettelijk bepaald.

Jaarlijks of aan het einde van de huurperiode. Een aantal verhuurders kiest ervoor om dit op een vast moment in het jaar te doen en andere doen dit voor het eerst na een volledig huurjaar.

Op basis van de begin- en eindmeterstanden en de actuele tarieven wordt er een berekening van het werkelijke verbruik van een huurder gemaakt. Hier worden de betaalde voorschotten mee verrekend, waarna er een bedrag overblijft om terug te ontvangen of bij te betalen. Wanneer er geen individuele meters per wooneenheid zijn wordt er met een eerlijke verdeelsleutel gewerkt.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze blog en/of de “Interhouse weet het” video.

Op de ingangsdatum van de huurovereenkomst, maar sleutels worden uitdrukkelijk pas overgedragen nadat Interhouse de eerste huurtermijn en de waarborgsom heeft ontvangen.

Dit is alleen mogelijk met toestemming van de verhuurder. Het verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend en zowel vertrekkende als achterblijvende huurders dienen dit verzoek te ondertekenen. Tevens dient de verhuurder/beheerder inkomensgegevens te ontvangen van de achterblijvende huurder zodat getoetst kan worden of deze in zijn eentje kan zorgdragen voor de huurbetalingen. In geval de verhuurder geen toestemming verleent voor het verhuren aan alleen de achterblijvende huurder of een eventuele vervangende huurder dan is dat rechtmatig. Het kan zijn dat er kosten mee gemoeid zijn, bijvoorbeeld voor het opstellen van een addendum om deze wijziging vast te leggen.

De opzegtermijn is te vinden in de huurovereenkomst die u heeft ontvangen. De opzegtermijn wordt altijd uitgedrukt in kalendermaanden, zie hiervoor ook de vraag “Wat wordt verstaan onder een opzegtermijn van één of meerdere kalendermaand(en)?”

Met een diplomatenclausule wordt officieel bedoeld: het artikel in de huurovereenkomst waarin vastgelegd is dat een verhuurder tijdelijk zijn eigen woning verhuurd om er na afloop zelf weer te gaan wonen. In de markt voor huurwoningen wordt de term diplomatenclausule echter ook gebruikt voor een clausule die een huurder het recht geeft een huurovereenkomst voortijdig op te zeggen indien er dringende werk-gerelateerde redenen zijn of in geval van overmacht.

Opzegtermijnen worden meestal uitgedrukt in kalendermaanden. Hiermee wordt een termijn bedoeld die loopt van de eerste tot en met de laatste dag van een maand. Het maakt hier dus niet uit of er aan het begin, halverwege of aan het einde van de maand wordt opgezegd, de opzegtermijn begint hoe dan ook pas te lopen na de laatste dag van de maand waarin is opgezegd. Voorbeeld: een huurovereenkomst wordt opgezegd op 15 maart en er is een opzegtermijn van één kalendermaand. In dit geval eindigt de huurovereenkomst op 30 april.

Je vindt het antwoord in deze video en dit blog.

Kosten/prijzen

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

Bekijk deze video voor het antwoord.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

Bekijk deze Interhouse weet het video voor het antwoord op deze vraag of lees het in ons blog.

De waarborgsom wordt teruggestort nadat eventueel te verrekenen kosten inzichtelijk zijn. De maximale termijn hiervoor staat in de huurovereenkomst/algemene bepalingen.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

Dit is wettelijk geregeld. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het uitgangspunt is dat kleine gebreken (ongeacht de oorzaak) aan de huurwoning die een handige huurder zelf kan verhelpen en waarvan de kosten gering zijn door de huurder voor eigen kosten verholpen dienen te worden. Ook als de huurder niet handig is dient hij voor eigen kosten iemand in te schakelen om het kleine gebrek vakkundig te verhelpen.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze ”Interhouse weet het” video of deze blog.

Onderhoud/technisch

Kijk allereerst bij onze meest gestelde vragen of het gebrek in de lijst voorkomt. Kleine gebreken hoeven niet gemeld te worden, maar dienen door huurder verholpen te worden. Andere gebreken dienen per omgaande door huurder bij verhuurder/beheerder gemeld te worden (bij voorkeur per e-mail). Hierbij dient het probleem zo volledig mogelijk gemeld te worden. Geef hierbij ook aan wat er zelf al is geprobeerd, of er sprake is van bepaalde storingscodes, sinds wanneer het probleem speelt, wat de frequentie van het probleem is etc. Stuur ook foto’s/video’s mee om de melding te verduidelijken.

Het is belangrijk om jaarlijks de verwarmingsinstallatie te ontluchten. Wanneer tijdens het verwarmen een borrelend geluid te horen is, moeten de radiatoren worden ontlucht. Een woning is sneller op temperatuur als er geen lucht in de radiatoren en/of leidingen zit. Dit is iets waar een huurder zelf voor moet zorgen.

De installatie ontluchten en de cv-ketel bijvullen horen bij elkaar. Als de cv-ketel is bijgevuld is moeten de radiatoren worden ontlucht. Controleer vervolgens na het ontluchten altijd de waterdruk van de cv-ketel, want die kan door het ontluchten gedaald zijn, waardoor de ketel weer moet worden bijgevuld.

Het stappenplan voor het ontluchten van de verwarmingsinstallatie (en bekijk deze instructievideo):
1. Draai alle radiatoren in de woning open en laat de verwarming aanslaan door de thermostaat hoog te zetten. Wacht tot de radiatoren heet aanvoelen.
2. Zet de cv-installatie uit en trek de stekker uit het stopcontact.
3. Wacht ca. 15 minuten of tot de radiatoren koud aanvoelen. Zoek ondertussen het radiatorsleuteltje voor de ventielen op de radiatoren.
4. Begin met het ontluchten van de laagstgelegen radiator in de woning. Houd een doekje en/of bakje onder het ventiel of ontluchtingskraantje (normaliter te vinden aan de bovenaan de zijkant van een radiator) en draai het ventiel open. Laat de lucht ontsnappen en draai het ventiel dicht zodra er een continue straal water verschijnt (LET OP! Dit kan heet zijn!). Werk de radiatoren van laag naar hoog af, lucht ontsnapt altijd omhoog.
5. Steek de stekker van de cv-installatie weer in het stopcontact.
6. Zet de kamerthermostaat weer op de gewenste stand.
7. Controleer de waterdruk op de cv-ketel. Een druk van 1,5 tot 2 bar is goed. Is de druk hoger dan 2, dan moet u water aftappen. Is de druk te laag, dan moet u de ketel bijvullen.
8. Hoort u tijdens het verwarmen van de radiatoren borrelende geluiden? Dan zit er toch nog lucht in het systeem. Ontlucht het systeem dan opnieuw door weer bij stap 1 te beginnen.

Indien bovenstaande niet lukt of indien er twijfels zijn over de juist procedure raden wij aan contact op te nemen met een installatiebedrijf of expert voor advies.

Indien het een eengezinswoning betreft kan de bewoner zelf een naamplaatje verzorgen. Dit kan via de vakhandel of online verkregen worden. Zorg er bij montage van het naamplaatje voor dat dit zonder schade weer verwijderd kan worden. Indien uw woning deel uitmaakt van een complex dient dit in de meeste gevallen via de VvE (Vereniging van Eigenaren) geregeld te worden. U kunt een verzoek hiervoor bij de verhuurder/beheerder indienen.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

Bekijk deze video met het antwoord.

Bekijk deze video met het antwoord.

Tenzij anders is overeengekomen is dit niet toegestaan, met uitzondering van kleine veranderingen die aan het einde van de huurperiode weer eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit is ook terug te vinden in de huurovereenkomsten van Interhouse. Bekijk ook deze blog en onze Interhouse weet het video.

Reparaties, controle en vernieuwing is voor rekening van de verhuurder. Echter dienen zaken als het bijvullen, ontluchten, filters vervangen en schoonhouden door de huurder gedaan te worden.

De gevolgschade kan pas worden hersteld zodra alles goed droog is. Dit hangt van veel factoren af en zal zeker een aantal weken duren. Daarnaast is een verhuurder/beheerder in veel gevallen afhankelijk van een verzekeraar

Controleer eerst de zekeringkast (stoppenkast):

Wanneer de aardlekschakelaar is uitgeschakeld:

 1. Schakel alle groepen achter de aardlekschakelaar uit met de groepsschakelaars in de zekeringkast.
 2. Schakel ook alle elektrische apparaten en verlichting uit, door de stekkers uit de stopcontacten te halen of de schakelaars om te zetten.
 3. Schakel de uitgeschakelde aardlekschakelaar en de groepsschakelaars weer in.
 4. Schakel de apparaten 1 voor 1 weer in, totdat de aardlekschakelaar opnieuw wordt uitgeschakeld. Zo merkt u welk apparaat het probleem veroorzaakt.
 5. Geeft geen enkel apparaat een probleem? Neem dan contact op met uw verhuurder/beheerder, zodat die een erkend installateur kan inschakelen. Die zal controleren of er iets met de installatie aan de hand is.

Wanneer een zekering of stop is doorgeslagen:

 1. Schakel de groep van de doorgeslagen zekering of stop uit.
 2. Schakel ook de elektrische apparaten en verlichting in de groep uit door de stekkers uit de stopcontacten te halen of de schakelaars om te zetten.
 3. Vervang de doorgeslagen stop of schakel de zekering weer in.
 4. Schakel de apparaten 1 voor 1 weer in, totdat de stop of zekering weer wordt uitgeschakeld. Zo merkt u welk apparaat het probleem veroorzaakt.
 5. Geeft geen enkel apparaat een probleem? Neem dan contact op met uw verhuurder/beheerder. Die zal een erkend installateur inschakelen die kan controleren of er iets met de installatie aan de hand is.

Als er niets te zien is in uw zekeringkast kan het zijn dat er sprake is van een stroomstoring in de hele straat of wijk. Dit kunt u controleren door de buren te vragen of zij wel elektriciteit hebben. Zo niet, meld de storing dan bij uw netbeheerder via 0800-9009. Via dit nummer kunt u ook meer informatie krijgen.

Stel allereerst vast door welk systeem uw woning wordt verwarmd of van warm water wordt voorzien. Ongeacht het soort toestel zijn er een aantal zaken die gecontroleerd dienen te worden om de oorzaak van de storing te achterhalen:

 • Zijn de zekeringen nog intact en is de aardlekschakelaar in uw meterkast nog aan?
 • Werkt de thermostaat? Het kan zijn dat de batterijen op zijn of dat de draadloze verbinding is verbroken, waardoor er geen signaal wordt doorgegeven aan de cv-ketel. Kijk in de handleiding van de thermostaat hoe u dit kan oplossen.
 • Staat de kamerthermostaat hoog genoeg?
 • Heeft de thermostaat een digitaal display? Controleer of er vreemde meldingen op worden getoond. Zo ja, zoek in de handleiding op wat de melding betekent.
 • Zijn de thermostaatknoppen van de radiatoren opengedraaid en zijn de radiatoren ontlucht? Voor meer informatie over het ontluchten van de installatie kijkt u bij de vraag “Hoe kan de verwarmingsinstallatie worden ontlucht?”.
 • Zijn er ergens lekkende warmwaterkranen?
 • Is het extreem koud (geweest)? Dan kan het zijn dat de leidingen bevroren zijn (geweest). Indien u dit vermoed neem dan direct contact met ons op.Als bovenstaande zaken allemaal in orde zijn en uw woning wordt verwarmd/van warm water voorzien door een cv-ketel, dan kan de ketel zelf onderzocht worden op storingen:
 • Staat de gaskraan open? Nee: draai deze dan open, tenzij er een reden is waarom de gaskraan is dichtgedraaid.
 • Zit de stekker in het stopcontact? Nee, steek de stekker in het stopcontact, tenzij er een reden is waarom de stroom is onderbroken.
 • Bij een ouderwetse cv-ketel: brandt de waakvlam? Nee? Kijk in de handleiding van de cv-ketel of neem contact op met uw verhuurder/beheerder.
 • Bij een modernere cv-ketel: wordt er een storing gemeld op het display? Zo ja, zoek in de handleiding op wat voor storing het betreft en hoe u deze zelf kan verhelpen.
 • Is de waterdruk hoog genoeg? De druk dient tussen de 1,5 en 2 bar te zijn. Indien de druk te laag is verwijzen wij u naar de vraag “Hoe kan de cv-ketel worden bijgevuld bij een te lage druk?”.
 • Maakt de cv-ketel en/of de radiatoren een vreemd geluid? Dan kan het zijn dat de cv-installatie ontlucht moet worden. Kijk hiervoor zoals hierboven vermeld bij de vraag “Hoe kan de verwarmingsinstallatie worden ontlucht?”.
 • Is er geen aanwijsbare reden voor de storing te vinden? Doe dan een reset van de installatie door op de resetknop te drukken of de stekker voor 30 minuten uit het stopcontact te halen.

Mocht de storing niet verholpen kunnen worden ondanks bovenstaande tips dan kan dit (bij voorkeur per e-mail) bij de verhuurder/beheerder gemeld worden. Geef hierbij aan wat er zelf al is geprobeerd, of er sprake is van bepaalde storingscodes, sinds wanneer het probleem speelt, wat de frequentie van het probleem is etc. Stuur ook foto’s/video’s mee om de melding te verduidelijken.

Allereerst dient de condensatieafvoer doorgeprikt te worden. De kans is groot dat deze verstopt zit. De condensatieafvoer is onderin, achterin de koelkast te vinden. Wat vaak ook helpt is om producten niet tegen de zij- of achterwand aan te zetten en om de koelkast niet te vol te doen.

Bij storingen aan gasinstallaties is het van het grootste belang om eerst vast te stellen dat er geen lekkage is. Gaslekkages zijn meestal goed te ruiken. Als dat het geval is draai dan per direct de hoofdgaskraan dicht (deze zit bij de gasmeter) en bel direct het Nationaal storingsnummer 0800-9009. Een haperende of niet werkende gaspit wordt vaak veroorzaakt door vervuiling. Reinig de losse delen van de gaskookplaat, maak alles goed droog voor de montage en kijk of het probleem verholpen is. Is dit niet het geval, dan ontvangt de verhuurder/beheerder graag een melding per e-mail met meer informatie en foto’s van het type/merk en kan er indien nodig een monteur worden ingeschakeld.

Probeer eerst de verstopping te verhelpen door een emmer heet water en soda in de verstopte afvoer te gooien en dit even in te laten trekken. Het gebruik van andere ontstoppingsmiddelen wordt afgeraden, omdat deze schade kunnen veroorzaken aan het leidingwerk. Als heet water en soda niet werken dan zal er een ontstoppingsbedrijf ingeschakeld moeten worden. In principe zijn de kosten hiervoor voor de huurder, tenzij de oorzaak van de verstopping buiten de woning ligt. Voorkomen is beter dan genezen, dus gebruik het riool op de juiste manier.

Zaken die onder andere pertinent niet in het riool gegooid mogen worden zijn:

 • Etensresten
 • Afval
 • Keukenpapier en natte doekjes
 • Hygiëneproducten
 • Overmatig toiletpapier
 • Vet en haren

Verlies van sleutels dient gemeld te worden bij de verhuurder/beheerder. Indien verhuurder/beheerder in het bezit is van een reservesleutel kan deze bij verlies of buitensluiten mogelijk worden gebruikt. Wanneer verhuurder/beheerder niet bereikbaar is (bijvoorbeeld omdat dit buiten kantoortijden gebeurt) dient huurder zelf een vakkundige en erkende slotenmaker in te schakelen die het slot kan vervangen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de website van het CCV.

Verhuurder/beheerder dient zo spoedig mogelijk een kopie van de sleutel van het nieuwe slot te ontvangen. In geval van verlies van (één van) de sleutels kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn de sloten te vervangen in verband met de veiligheid.

Leidingwerk
Draai allereerst zo snel mogelijk de hoofdkraan dicht. Deze is vaak te vinden bij de watermeter in de woning of in de meterkast. Zet de kranen op de benedenverdieping (indien die er is) open om overtollig water uit leidingen te verwijderen. Dweil het water zo veel mogelijk op om gevolgschade te voorkomen. Meld de lekkage bij de verhuurder/beheerder zodat er een monteur ingeschakeld kan worden.

Riolering/afvoer
Wordt de lekkage veroorzaakt door een verstopping? Dan dient eerst de verstopping verholpen te worden. Kijk hiervoor bij de vraag “Wat te doen bij een verstopping”. Indien geen sprake is van een verstopping of de oorzaak niet vastgesteld kan worden dient de lekkage gemeld te worden aan de verhuurder/beheerder, inclusief een foto/video waarop duidelijk te zien is waar de lekkage precies zit.

Lekkage bij neerslag
Deze lekkage dient per omgaande gemeld te worden bij verhuurder/beheerder. Bij lekkage aan het dak is de oorzaak vaak een verstopte hemelwaterafvoer/dakgoot. Het vrijhouden van de hemelwaterafvoer is de verantwoordelijkheid van een huurder. Daarom is het belangrijk om twee keer per jaar de dakgoten en hemelwaterafvoeren te controleren en schoon te houden.

Kijk allereerst bij onze meest gestelde vragen of het gebrek in de lijst voorkomt.

Er zijn een aantal zaken die eerst zelf kunnen worden nagegaan:

 • Zit de stekker wel (goed) in het apparaat en het stopcontact?
 • Is de zekeringkast (stoppenkast) in orde?
 • Helpt het om het apparaat te resetten?
 • Sommige apparaten hebben hier een reset functie voor. Bij andere moet de stroom 30 minuten worden onderbroken.
 • Zijn de filters vrij en schoon?

Als dit allemaal geprobeerd is en het probleem niet heeft oplost, dan kan het probleem (bij voorkeur per e-mail) worden gemeld bij verhuurder/beheerder. Geef hierbij ook aan wat er zelf al is geprobeerd, of er sprake is van bepaalde storingscodes, sinds wanneer het probleem speelt, wat de frequentie van het probleem is etc. Stuur dit tezamen met foto’s/video’s, waaronder een foto van de typesticker van het apparaat. Deze is meestal te vinden in de rand van de deur van het apparaat of aan de binnenzijde/achterzijde.

Overig

Dit verschilt per woning en per gemeente. Tijdens de verhuur van uw woning is mogelijk afgesproken of er een (privé)parkeerplaats/-terrein bij het gehuurde aanwezig is.

De meest voorkomende situaties zijn:

 • Vrij parkeren op straat
 • Betaald parkeren op straat
 • Met een vergunning/ontheffing parkeren op straat
 • Een toegewezen plek in een (privé)parkeergarage of op een (afgesloten) parkeerplaats
 • Een vrije plek op een (afgesloten) parkeerterrein
 • Een garagebox

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wij adviseren u om uw huurovereenkomst en de website van uw gemeente te raadplegen voor meer informatie, of om contact op te nemen met het kantoor waar u de woning heeft gehuurd.

Wanneer er een privéparkeerplaats bij een woning hoort en u heeft deze niet bij de woning gehuurd, dan heeft de verhuurder het recht om deze los van de woning te verhuren. In veel gevallen is het dan niet mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen wanneer er een parkeerplaats bij de woning hoort.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze ”Interhouse weet het” video of deze blog.

Bekijk deze video voor het antwoord.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze ”Interhouse weet het” video.

Mits de woning het toelaat en er niets anders is afgesproken is het toegestaan om incidenteel iemand te laten logeren. De huurder blijft verantwoordelijk voor de gast en de woning.

De eigenaar van een woning die deel uitmaakt van een wooncomplex (vaak appartementen), wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE moet zorgen voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw, zoals de gevel of het dak. Ook zorgt de VvE ervoor dat er wordt gespaard voor groot onderhoud en stellen zij een huishoudelijk reglement op. In het huishoudelijk reglement worden de huisregels van het wooncomplex vastgelegd, zoals over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes, (geluids)overlast etc.

Huurders van een woning in het wooncomplex zijn geen lid van de VvE. Echter profiteren zij wel van de inspanningen en werkzaamheden van de VvE, zoals het schoonmaken en onderhouden van de gemeenschappelijke delen zoals het trappenhuis en liften, maar ook het onderhoud aan of verduurzaming van het gebouw. De kosten van de VvE mogen dan ook gedeeltelijk worden doorbelast aan de huurder in de vorm van servicekosten.

Het is gebruikelijk dat een VvE een huurder vraagt om een VvE verklaring te tekenen. Hierin bevestigt de huurder dat hij/zij kennis heeft genomen van het huishoudelijk reglement en verstrekt de huurder sommige persoonsgegevens zodat de bestuursleden van de VvE contact kunnen opnemen indien dat nodig is. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een calamiteit dan is het handig als de VvE snel contact kan leggen met bewoners.

De huurder kan de post voor de verhuurder apart houden en de verhuurder/beheerder informeren. Deze kan aangeven wat hiermee dient te gebeuren. Alle overige post, waaronder post voor vorige bewoners, kan retour afzender worden gestuurd.

Ons eerste advies is om de overlastgever (vriendelijk) te benaderen en aan te geven dat u overlast ervaart en hem/haar verzoeken om de overlast te beëindigen. Mogelijk is de overlastgever zich er helemaal niet van bewust dat hij overlast veroorzaakt. Geeft dit (na herhalingen) geen resultaat, dan kan u zich richten tot de politie of gemeente. Melding maken bij verhuurder/beheerder mag, maar in het geval van overlast door derden heeft verhuurder/beheerder hier geen invloed op.

Bij sleuteloverdracht is het verplicht de huurder te voorzien van een kopie van een geldig energielabel. Zie de factsheet van Interhouse voor meer informatie over energielabels. Ook kunnen de medewerkers van Interhouse u van maatwerkadvies voorzien.

Bekijk het antwoord in deze video en lees het in deze blog.

Zie voor het antwoord op deze vraag onze ”Interhouse weet het” video of deze blog.

Het is belangrijk om de juiste verzekeringen af te sluiten om zo het risico op onverwachte kosten zo laag mogelijk te houden. Uitgangspunt is dat eenieder zich verzekerd voor zijn of haar eigendommen.

Verhuurder
De twee belangrijkste verzekeringen om af te sluiten voor verhuurd vastgoed zijn een Opstalverzekering en een Aansprakelijkheidsverzekering.

Opstalverzekering
Bij verhuurd vastgoed is de verhuurder degene die een opstalverzekering moet afsluiten. Hierbij zijn er echter andere zaken waar op gelet moet worden dan bij zelfbewoning. Check vooraf goed bij de huidige opstalverzekeraar of dit mogelijk is en wat hiervoor geregeld dient te worden. Als na een schade blijkt dat er sprake is van verhuur terwijl dit niet bekend is bij de opstalverzekering dan zullen veel verzekeraars direct een uitkering weigeren.

Aansprakelijkheidsverzekering
Het klinkt misschien vreemd, maar de (verhuurde) opstal kan ook schade aan derden veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn het vallen van dakpannen of een leuning die losraakt als iemand de trap op loopt. Ook hier is het belangrijk dat bij de verzekeringsmaatschappij bekend is dat de woning verhuurd wordt.

Inboedelverzekering
Als de woning gemeubileerd of gestoffeerd verhuurd is, is het ook mogelijk om de inboedel te verzekeren op een inboedelverzekering (inventarisgoederenverzekering). Vloeren die zwevend gelegd zijn horen bij de inboedel en kunnen hiermee dus ook verzekerd worden. Let wel op dat er op dit soort polissen vaak alleen dekking is voor storm, brand, diefstal (na sporen van braak), waterschade e.d. Schades veroorzaakt door een huurder zijn dus niet gedekt. Tevens zal bij een wat oudere inboedel ook sprake zijn van afschrijving. Hier wordt rekening mee gehouden bij de uitkering van schades. Overweeg dus goed of het risico/de (dag)waarde van de inboedel groot genoeg is om te verzekeren.

Indien u meer wilt lezen over het verzekeren van verhuurd vastgoed verwijzen wij u naar onze blog of ”Interhouse weet het” video.

Huurder

Inboedelverzekering
Indien een huurder eigen inboedel in de woning heeft is het raadzaam om deze te verzekeren middels een inboedelverzekering. Hiermee zijn de spullen verzekerd voor brand- storm-, water-, of inbraakschade. Er bestaan ook All-Risk verzekeringen waarbij je verzekerd bent als jij of iemand anders in je huishouden per ongeluk zelf schade maakt.
Tevens zal bij een wat oudere inboedel ook sprake zijn van afschrijving. Hier wordt rekening mee gehouden bij de uitkering van schades. Overweg dus goed of het risico/de (dag)waarde van de inboedel groot genoeg is om te verzekeren.

Aansprakelijkheidsverzekering
Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering valt altijd aan te raden, maar een huurder kan nooit iets verhalen op zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering als er sprake is van schade in de woning die door eigen toedoen is ontstaan.

Interhouse partners

Logo Pararius
Logo Mini
Logo Expat rentals
Logo Funda
Logo Hielkema & co
Logo DataChecker
Logo ARPN
Logo Realworks
Logo VastgoedPro