Huur opzeggen

Video: Mag een verhuurder de huur van een woning opzeggen?

Voor de videoreeks ”Interhouse weet het” gaat Margot op zoek naar antwoorden op veel gestelde vragen. In deze video wordt de volgende vraag beantwoord: Mag een verhuurder de huur van een woning opzeggen? Hiervoor gaat Margot op bezoek bij Judith de Regt, verhuurmakelaar bij Interhouse verhuurmakelaars Breda. Zij is een specialist op dit gebied en daarom is Margot bij haar aan het juiste adres om antwoord te krijgen op deze vraag. Benieuwd naar het antwoord? Bekijk de gehele video hieronder.

Mag een verhuurder de huur van een woning opzeggen?

Huurders zijn goed beschermd in Nederland. De wetgever vindt dat de huurder ten opzichte van de verhuurder doorgaans een zwakkere positie heeft, zodat de huurder (wettelijke) bescherming nodig heeft. We noemen dat huurbescherming. Dat heeft onder meer tot gevolg dat een verhuurder niet zomaar kan beëindigen. Hoe een wanneer een verhuurd wel kan beëindigen is afhankelijk van het type huurovereenkomst.

Verschillende huurovereenkomsten

Welke huurovereenkomsten zijn er?

  • Bij de standaard huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als de verhuurder wil opzeggen kan dat alleen op basis van een wettelijke opzeggrond. De opzeggronden zijn wettelijk bepaald. Bijvoorbeeld ‘dringend eigen gebruik’ of ‘omdat een huurder zich niet als goed huurder gedraagt’. Een opzeggrond zal ernstig genoeg moeten zijn om de huurovereenkomst te kunnen beëindigen en dien je als de verhuurder te kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld door een goed dossier bij het veroorzaken van overlast of wanbetaling waarmee de rechter overtuigd kan worden.
  • Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om voor zelfstandige woonruimte huurovereenkomsten voor bepaalde tijd, maximaal twee jaar (of 5 bij onzelfstandige woonruimte), af te sluiten. Als de verhuurder dat wil, moet de huurder vertrekken na afloop van de afgesproken huurtermijn. De huurovereenkomst voor maximaal twee jaar hoeft niet te worden opgezegd maar de verhuurder moet wel tijdig het einde van de huur aan de huurder aankondigen (of aanzeggen). Voor deze vorm van tijdelijke verhuur moet een speciaal type huurcontract worden gesloten met specifieke voorwaarden. Anders bestaat het risico dat het toch om een gewone huurovereenkomst gaat, waarbij de huurder volledige huurbescherming heeft.
  • De tussenhuurovereenkomst of het diplomatencontract, Deze overeenkomst gebruik je als de verhuurder tijdelijk wil verhuren en de intentie heeft om later terug te keren naar de woning. Dit wordt vaak gebruikt door mensen die tijdelijk in het buitenland gaan werken. De opzeggrond bij dit type huurovereenkomst moet altijd zijn; terugkeer eigen woning.
  • Verder bestaan er nog mogelijkheden met contracten voor doelgroepen of onder de Leegstandwet, maar dat gaat in het kader van deze video wat ver

Een verhuurder kan dus niet zomaar zijn eigen woning terugkrijgen als hij dat wil. Kan een verhuurder dan wel de woning verkopen als er een huurder inzit?

Verkoop is niet een van de wettelijke opzeggronden, dus geen reden om een huurovereenkomst te kunnen beëindigen. Koop breekt geen huur en de nieuwe koper neemt de bestaande huurovereenkomst van rechtswege over. Verder is het nog goed om te weten dat een verhuurder naast het vereiste van een wettelijke opzeggrond zich ook moet houden aan de andere vereisten uit de wet.

Meer informatie over het verhuren van woningen

Bekijk dan onze pagina met informatie over woning verhuren.

Meer van onze blog:

18 juni, 2024

Informatieplicht Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. We informeerden onze verhuurders daar vorig jaar al over door dit blog te schrijven. ...
Lees meer
drone Haarlem
30 mei, 2024

De betekenis van ‘kosten koper’ uitgelegd 

Bij bestaande te koop aangeboden woningen staat achter de vraagprijs vaak de afkorting ‘k.k.’ Dit betekent ‘kosten koper’. Dat houdt in dat er ...
Lees meer