Servicekosten appartementencomplex

Wat zijn servicekosten?

De huurprijs die een huurder voor een woning moet betalen is vaak opgesplitst in een kale huurprijs en daarnaast een vergoeding voor leveringen en diensten. Ons blog welke huurprijs mag een verhuurder vragen gaat in op de kale huurprijs. Alle kosten met betrekking tot de woning (naast de kale huurprijs), die een verhuurder maandelijks aan een huurder doorberekent, vallen onder de vergoeding voor leveringen en diensten. Deze vergoeding is vervolgens weer onder te verdelen in servicekosten en een voorschotbedrag voor nutsvoorzieningen.

Servicekosten

De vergoeding voor services die een verhuurder aan een huurder levert in het kader van de verhuur van een woning zijn servicekosten. Bekende voorbeelden zijn: verlichting, schoonmaak van algemene ruimtes, kosten van een huismeester of een vergoeding voor aanwezige stoffering of meubilering in de verhuurde woning. Er is veel gesteggel en rechtspraak over wat nou wel en niet onder servicekosten valt. Op de site van de Huurcommissie is zelfs een 89 pagina’s tellend document te vinden over dit onderwerp.

Een belangrijk kenmerk van servicekosten is dat het om werkelijke kosten moet gaan. Dus, als de kosten voor verlichting van algemene ruimtes, die toe te rekenen zijn aan de huurder, jaarlijks € 12,- bedragen dan moet de huurder uiteindelijk € 1,- per maand voor deze kostenpost betalen.

Nutsvoorzieningen, wel of geen meters

Als de verhuurder een bedrag bij de huurder in rekening brengt voor het verbruik van gas, water, elektra, warmte of warm water valt dit bedrag onder nutsvoorzieningen. Maar let op: deze kosten vallen alleen onder nutsvoorzieningen als er voor de verhuurde woning een individuele meter is. Als er geen individuele meter is vallen deze kosten onder servicekosten. De jaarlijkse afrekening van nutsvoorzieningen gaat aan de hand van de individuele meter. Als die er niet is moeten deze kosten op basis van een eerlijke en redelijke verdeelsleutel worden afgerekend.

Vast bedrag of afrekenen?

Zoals hierboven omschreven dienen servicekosten en de vergoeding voor nutsvoorzieningen te bestaan uit werkelijk geleverde diensten tegen werkelijke kosten. Beide dienen in de basis jaarlijks én aan het eind van de huurperiode afgerekend te worden, tenzij het gaat om vaste kosten.

Een voorbeeld van vaste kosten is de vergoeding voor stoffering of meubilering die vaak terug te vinden is in huurovereenkomsten. Deze vergoeding staat vast voor vijf jaar, het heeft dus weinig zin om deze jaarlijks af te rekenen.

Wat zijn géén servicekosten?

In een aanleunwoning of woonzorgcomplex kunnen zorgservicekosten van toepassing zijn. Dan betaalt u kosten voor bijvoorbeeld maaltijden, verpleging en alarmservice. Dit noemen we zorgservicekosten. Kosten voor belastingen en heffingen, zoals waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrecht en zuiveringsheffing zijn ook geen servicekosten. Mocht de verhuurder belast worden voor heffingen die voor de huurder bestemd zijn mag hij/zij de rekening natuurlijk wel doorsturen, maar dus niet maandelijks in de servicekosten opnemen.

All-in huur

Wordt er meer verhuurd of geleverd dan alleen de kale woning? Dan moet dat ook terug te zien zijn in de opbouw van de huurprijs, anders is er sprake van een all-in huur. De huurder heeft het recht deze op te laten splitsen. Als dat via de huurcommissie gaat kan dat zware gevolgen hebben voor de toekomstige huurprijs.

Ingewikkeld?

Wij vinden van wel en ook lastiger dan nodig is. We hebben hieronder een schema toegevoegd dat het wellicht iets duidelijker maakt. Gelukkig worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold en beschikken wij over de beste huurovereenkomsten. Een woning verhuren blijft daadwerkelijk een kunst op zich.

Schema servicekosten

Neem bij vragen gerust contact op met een van onze verhuurmakelaars.

Meer van onze blog:

06 september, 2023

Opzegging van een huurovereenkomst, hoe werkt dat?

Aan alles komt een keer een einde, ook aan een huurovereenkomst. Echter om deze correct te beëindigen zijn er voorwaarden en regels. Het is ...
Lees meer
Wat mag je aanpassen in een huurwoning?
16 augustus, 2023

Wat mag je aanpassen in een huurwoning?

Als huurder heb je meestal beperkte mogelijkheden om aanpassingen te doen in een gehuurde woning, omdat je over het algemeen de woning bij ...
Lees meer