huurovereenkomst verlengen

Hoe vaak mag een huurovereenkomst worden verlengd?

Er bestaat soms onduidelijkheid over hoe vaak je een huurovereenkomst mag verlengen. Er is wettelijk namelijk geen maximumaantal verlengingen vastgelegd.

Hoe zat het ook alweer?

Een verlenging voor bepaalde tijd (met een nieuwe einddatum) is voor de meeste modellen huurovereenkomst überhaupt niet mogelijk. Voor een reguliere huurovereenkomst met een minimale termijn, welke na het verstrijken daarvan automatisch voor onbepaalde tijd wordt verlengd, is verlenging voor bepaalde tijd niet mogelijk. De overeenkomst eindigt pas wanneer de huurder of verhuurder (onder strenge voorwaarden) de huurovereenkomst opzegt.

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar eindigt na aanzegging door verhuurder op de overeengekomen einddatum of wanneer de huurder opzegt. Deze huurovereenkomst kan niet voor bepaalde tijd worden verlengd. Verlenging kan dus wel, maar alleen voor onbepaalde tijd.

Het model waarbij verlenging wel kan: het diplomatencontract

De zogenoemde tussenhuurovereenkomst ofwel het diplomatencontract kan wél worden verlengd als beide partijen dit wensen. Er wordt dan overeengekomen voor welke periode er wordt verlengd. Dit wordt meestal vastgelegd in een addendum dat wordt toegevoegd aan de bestaande huurovereenkomst. Het is dus belangrijk dat er voor beide partijen schriftelijke duidelijkheid bestaat over de duur van de verlenging.

Nauwlettende regels en voorwaarden

Het is belangrijk om te weten dat er nauwlettende regels en voorwaarden gelden bij het opzeggen én verlengen van een tussenhuurovereenkomst. Zo kan de verhuurder de huurovereenkomst alleen opzeggen als hij een wettelijke opzeggrond heeft, meestal is dat eigen bewoning. Ook is de opzegtermijn afhankelijk van de periode die de huurovereenkomst al voortduurt, dus inclusief eventueel eerdere verlengingen. Het aantal verlengingen is niet gemaximaliseerd in de wet.

Om de huurovereenkomst ook daadwerkelijk te kunnen laten eindigen is het cruciaal dat alles exact en correct is opgenomen in deze huurovereenkomst. Is dat niet het geval? Dan is er een kans dat ook deze huurovereenkomst alsnog als ‘onbepaalde tijd’ wordt gekwalificeerd. Kortom, er is geen maximumaantal verlengingen vastgelegd in de wet. Houd wel rekening met de regels en voorwaarden die gelden bij het opzeggen en verlengen van een huurovereenkomst.

Uiteraard zijn alle medewerkers van de vestigingen van Interhouse verhuurmakelaars bekwaam in het correct toepassen van het juiste model huurovereenkomst en kennen zij de regels en voorwaarden met betrekking tot verlengen en beëindigen. Een woning verhuren is nou eenmaal een kunst op zich.

Ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op.

 

Meer van onze blog:

28 juni, 2024

De Wet betaalbare huur

Onbegrijpelijk, maar na fel en terecht verzet vanuit de branche, en kritiek van diverse experts, waaronder de Raad van State, is de Wet ...
Lees meer
18 juni, 2024

Informatieplicht Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. We informeerden onze verhuurders daar vorig jaar al over door dit blog te schrijven. ...
Lees meer