Nieuw plan voor vermogensbelasting in box 1

Op dit moment is het zo dat (rendement uit) vastgoed wordt belast in box 3 (vermogen). Tot en met 2026 geldt er een overbruggingsregeling die vrij ongunstig uitpakt voor vastgoedbeleggers. Zie ook dit blog van Tomas Lim. Staatssecretaris Van Rij heeft in de Tweede Kamer een nieuw plan voor de vermogensbelasting gepresenteerd. In het kort komt het er op neer dat de verhuur van onroerend goed belast gaat worden in (de progressief belaste) box 1 (inkomsten uit werk en woning). Het overige vermogen zoals spaartegoeden en effecten zullen nog belast blijven in box 3.

 Waardestijgingen (vastgoed) ook belast

Omdat de belastingdienst de wens heeft niet alleen directe inkomsten uit vermogen, maar ook waardestijgingen te belasten zal deze regeling waarschijnlijk gecombineerd worden met een vermogensaanwasbelasting en/of een vermogenswinstbelasting. De eerste variant belast de waardeaangroei zonder dat er sprake is van verkoop; de tweede variant belast de waardeaangroei pas indien deze wordt gerealiseerd.  

Definitieve regeling vanaf 2027

Het voornemen is om per 2027 tot een definitieve invulling te komen van de feitelijke heffing over het vermogen en te bepalen hoe om te gaan met kosten, winsten maar ook met verliezen. Gezien de verschillende voorkeuren van de coalitiepartners zou het maar zo kunnen zijn dat ze die volledige tijd ook nodig hebben om tot een akkoord op dat gebied te komen. 

Overbruggingsregeling wordt aangehouden

Totdat hier meer over duidelijkheid over ontstaat zal de heffing over vermogen nog uitgaan van de huidige fictieve rendementen van de verschillende vermogensbestanddelen zoals 6,17% (voorlopig cijfer 2023) fictief rendement over onroerende zaken.  

Klein lichtpuntje: Er lopen inmiddels een aantal procedures over de juistheid van dit fictieve rendement. Dit heeft geleid tot een  

stormvloed aan bezwaarschriften over de definitieve aanslagen vanaf 2017 tot en met heden. Dit zijn er inmiddels zoveel dat de staatssecretaris heeft aangegeven deze bezwaarschriften aan te houden en pas een beslissing te nemen nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de verschillende procedures. Ook zal de belastingdienst geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting meer opleggen voor 2021 en 2022 totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.  

Teken bezwaar aan

Heeft u de afgelopen 6 weken toch nog een definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangen voor het jaar 2017 of later dan adviseren wij u een bezwaar te maken tegen deze aanslag. Vermeldt hierin dat het werkelijk rendement dat u heeft gerealiseerd lager ligt dan het forfaitaire rendement. Het bezwaarschrift zal dan worden aangehouden door de belastingdienst. De Hoge Raad zal naar verwachting op termijn nog meer duidelijkheid verschaffen over hoe het feitelijke rendement moet worden berekend en wat de houdbaarheid is van het huidige stelsel. Met het bezwaar heeft u dan in ieder geval uw rechten veilig gesteld. 

Wilt u een keer uw financiële situatie doornemen of advies over huidige box 3 problematiek dan staan onze fiscalisten voor u klaar!

Meer van onze blog:

28 juni, 2024

De Wet betaalbare huur

Onbegrijpelijk, maar na fel en terecht verzet vanuit de branche, en kritiek van diverse experts, waaronder de Raad van State, is de Wet ...
Lees meer
18 juni, 2024

Informatieplicht Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. We informeerden onze verhuurders daar vorig jaar al over door dit blog te schrijven. ...
Lees meer