Huurcontractondertekening

Wanneer is een huurovereenkomst bindend? 

Je bent toch pas aan een huurovereenkomst gebonden wanneer je je handtekening hebt gezet? Of toch niet? Wij ervaren geregeld dat een huurder op bijvoorbeeld vrijdag akkoord geeft op de voorwaarden van een huurovereenkomst, maar hier dan op maandag toch vanaf wil zien omdat hij of zij een andere woning heeft gevonden. Kan dat dan nog?  

Het begrip ‘huur’

Om deze vraag te beantwoorden is het goed om eerst het begrip ‘huur’ te definiëren. De wet zegt dat huur de overeenkomst is waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, door een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (art. 7:201 lid 1 BW). Deze tegenprestatie is in de meeste gevallen het betalen van een huursom in de vorm van geld.  

In de wet staat dus niets over het zetten van een handtekening als voorwaarde voor bindende gevolgen. Wanneer de ene partij een voorstel doet en de andere partij accepteert deze voorwaarden is er dus feitelijk een overeenkomst tot stand gekomen. Wanneer de contractdetails van een woning worden besproken en daar akkoord op wordt gegeven door de partijen, dan is er dus sprake van een overeenkomst. Vervolgens wordt de daadwerkelijke huurovereenkomst met alle concrete, uitgewerkte afspraken opgesteld en aan partijen verstrekt ter ondertekening. 

Mondelinge vs. schriftelijke huurovereenkomst

Het is niet verplicht om de voorwaarden schriftelijk vast te leggen; een huurovereenkomst kan ook mondeling worden gesloten. Omdat het bij een mondelinge overeenkomst moeilijk te bewijzen is wat er precies is afgesproken, adviseren wij om afspraken vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Wij zijn als professionals op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en beschikken over tientallen jaren ervaring, waardoor we goed weten wat belangrijk is om op te nemen.

Wat moet er dan volgens ons in een huurovereenkomst staan? Dit zijn in ieder geval de objectgegevens, huurprijs, huurperiode en een eventuele waarborgsom. Andere zaken die belangrijk zijn om op te nemen, zijn afspraken over o.a. aansprakelijkheid, indexatie van de huurprijs, verzuim in prestatie, overlast en beëindiging van de overeenkomst.

Verplichtingen huurder en verhuurder

Zoals eerder genoemd heeft de huurder de verplichting om een tegenprestatie te leveren. Deze prestatie is meestal het betalen van huur. Daarnaast heeft de huurder gedurende de looptijd van de huurovereenkomst onder andere als verplichting om zich te gedragen als een goed huurder; hij of zij dient netjes met de woning om te gaan en mag geen overlast veroorzaken. 

Niet alleen de huurder heeft verplichtingen richting de verhuurder. De verhuurder heeft ook verplichtingen naar de huurder. De belangrijkste zijn het ter beschikking stellen van het gehuurde en het verhelpen van gebreken.  

De huurovereenkomst bindend

Een huurovereenkomst is dus bindend zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Het zetten van een handtekening is geen vereiste voor het sluiten van een overeenkomst. Denk hier goed over na voordat je de voorwaarden accepteert. 

Ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Meer van onze blog:

Woning te huur
16 mei, 2024

Hoe werkt een bezichtiging?

Een bezichtiging is wat ons betreft een verplichte stap in ons verhuurproces. Wij willen dat kandidaat huurders de woning live bekijken en zich ...
Lees meer
18 april, 2024

Tijdelijk jouw eigen woning verhuren? Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.  

Het komt vaak voor dat woningeigenaren hun woning tijdelijk willen verhuren. Hiervoor nemen zij contact op met één van onze vestigingen en worden ...
Lees meer