Checklist huurder

Checklist huurder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Stap 1:

Voorstel doen onder welke condities u de woning wilt huren

Lees meer

Formuleer een compleet voorstel inclusief alle condities op basis van toegestuurd template, inclusief gegevens en omschrijving van uzelf en eventuele medehuurders.
Let op, als uw voorstel wordt geaccepteerd komt een bindende huurovereenkomst tot stand.

Stap 2:

Uw voorstel zal naar de verhuurder worden gestuurd

Lees meer

We sturen uw voorstel, inclusief alle gegevens naar de verhuurder/eigenaar van de woning.
Let op, als uw voorstel wordt geaccepteerd komt een bindende huurovereenkomst tot stand.

Stap 3:

U ontvangt per mail reactie op uw voorstel er volgt onderhandeling of direct een akkoord

Lees meer

Zodra akkoord is bereikt over de condities is volgens Nederlands recht nu een bindende huurovereenkomst tot stand gekomen.

Stap 4:

U ontvangt een document ter ondertekening waarin alle overeengekomen voorwaarden nogmaals worden opgesomd

Lees meer

Dit document dient ondertekend ondertekend retour gezonden te worden. Verder dient u documenten ter identificatie en bewijs van inkomen aan te leveren, in onderstaande lijst kunt u zien welke documenten wij nodig hebben. In een losse mail volgt een uitnodiging voor onze digitale kluis waarin uw gegevens beveiligd kunnen worden geüpload.

Stap 5:

Na ontvangst documenten worden uw gegevens gescreend.

Lees meer

Indien aanvullende documentatie nodig is ontvangt u hiervoor een nieuwe uitnodiging.

Stap 6:

Aanmelden energie en telecom

Lees meer

Dit is het moment om na te denken over aanmelding bij leveranciers voor gas, water elektra, internet en televise.
Uitleg en aanbod om te helpen. Extra uitleg bij faqs.

Stap 7:

Afstemmen tijdstip sleuteloverdracht op de startdatum van de huurovereenkomst

Lees meer

Deze afspraak duurt gemiddeld 30 minuten. LET OP: De volledige eerste betaling van de toegezonden factuur dient zichtbaar te zijn op de bankrekening van Interhouse. Helaas worden betaalbewijzen niet geaccepteerd.

Stap 8:

Tijdens de sleuteloverdracht

Lees meer

Er wordt een uitgebreide inspectie uitgevoerd, er wordt incheckformulier opgesteld, er worden foto’s gemaakt (dienen tevens als inventarislijst), de staat van de woning inclusief meterstanden en het aantal overgedragen sleutels wordt nauwkeurig vastgelegd. Loop de woning zelf ook nog goed door, geef eventuele gebreken die niet tijdens de inspectie zijn geconstateerd zo snel mogelijk door.

Stap 9:

Na de sleuteloverdracht

Lees meer

Vanaf dit moment is de woning van u en kunt u ervan gebruik maken. U bent ook vanaf dit moment verantwoordelijk voor de woning.

Stap 10:

Tijdens de bewoning

Lees meer

Loop de woning zelf ook nog goed door, geef eventuele gebreken die niet tijdens de inspectie zijn geconstateerd zo snel mogelijk door.