Wanneer mag u de borg inhouden na verhuur van een woning in Hoofddorp?

Wanneer mag u de borg inhouden na verhuur van een woning in Hoofddorp?

Als verhuurder van een woning in Hoofddorp mag u de borg inhouden als er sprake is van schade aan de woning of als de huurder zich niet aan de afspraken uit de huurovereenkomst heeft gehouden. Dit staat beschreven in de wet en is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Zekerheid voor u als verhuurder in Hoofddorp

De borg dient als zekerheid voor de verhuurder in geval van schade of achterstallige betalingen. Als er bij het uitchecken van de woning schade wordt geconstateerd die is veroorzaakt door de huurder, mag u als verhuurder de borg inhouden om de kosten voor reparatie te dekken. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk aan de huurder te melden en een overzicht te geven van de reparatiekosten.

Afspraken en bewijsmateriaal

Daarnaast kan de borg worden ingehouden als de huurder zich niet aan de afspraken uit de huurovereenkomst heeft gehouden. Bijvoorbeeld als de huurder de woning niet netjes heeft achtergelaten. Het is dan belangrijk om als verhuurder aan te tonen dat de huurder zich niet aan de afspraken heeft gehouden en dit te onderbouwen met bewijsmateriaal.

Zorgplicht voor u als verhuurder in Hoofddorp

Let op: u mag de borg niet zomaar inhouden als er geen sprake is van schade of als de huurder zich wel aan alle afspraken heeft gehouden. Als verhuurder heeft u een zorgplicht en dient u de borg zo snel mogelijk na de einddatum van het huurcontract terug te betalen aan de huurder. Dit moet binnen een redelijke termijn.

Het is dus belangrijk om als verhuurder zorgvuldig om te gaan met het inhouden van de borg. Dit mag alleen in gevallen waarin sprake is van schade aan de woning of als de huurder zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Houd er rekening mee dat u als verhuurder verplicht bent om de borg zo snel mogelijk na het uitchecken van de woning terug te betalen als er geen reden is om deze in te houden.

Wilt u hier meer van weten of heeft u andere specifieke vragen? Onze verhuurmakelaars staan voor u klaar.

Neem vrijblijvend contact met ons op