Checklist huurder Amersfoort

Gefeliciteerd! U heeft een woning gevonden waarin u interesse heeft. Hieronder volgen de 9 stappen om de woning daadwerkelijk te huren. Als u vragen heeft die op deze pagina niet worden belicht wijzen we u graag op onze sectie met veelgestelde vragen of verzoeken we u contact op te nemen met het kantoor.

Stap 1:

Voorstel doen onder welke condities u de woning wilt huren

Lees meer

Formuleer een compleet voorstel inclusief alle condities waaronder u de woning wilt huren. Voeg ook een introductie van uzelf en een eventuele medehuurder/bewoner toe.
Let wel op, het doen van een voorstel is niet vrijblijvend. Als uw voorstel wordt geaccepteerd komt een bindende huurovereenkomst tot stand.

Stap 2:

Uw voorstel wordt naar de verhuurder/eigenaar gestuurd

Lees meer

We sturen uw voorstel, inclusief uw geschreven introductie naar de verhuurder/eigenaar van de woning. Wij geven de verhuurder/eigenaar toelichting op en advies over het voorstel. De eindbeslissing over acceptatie van een voorstel ligt altijd bij de verhuurder/eigenaar.
Let op, als uw voorstel wordt geaccepteerd komt (onder voorbehoud van succesvolle huurdersscreening) een bindende huurovereenkomst tot stand.

Stap 3:

U ontvangt per mail reactie op uw voorstel en er volgt onderhandeling of direct een akkoord

Lees meer

Zodra akkoord is bereikt over de condities is volgens Nederlands recht nu een bindende huurovereenkomst tot stand gekomen. Akkoord is wel onder voorbehoud van een positieve, door Interhouse uit te voeren screening. Een screening is een formaliteit en valt in de meeste gevallen positief uit, omdat de gevraagde informatie een onderbouwing is van uw aan ons medegedeelde situatie. Daarnaast gaan wij ervan uit dat een
kandidaat huurder zelf de juiste inschatting heeft gemaakt qua vaste maandelijkse (woon)lasten en inkomsten.

Stap 4:

U ontvangt link om digitaal documenten aan te leveren, waarna een screening volgt

Lees meer

U dient documenten ter identificatie en bewijs van inkomen aan te leveren. In onderstaand overzicht kunt u zien welke documenten wij nodig hebben. U ontvangt van onze partner Properize een uitnodiging om het screeningsproces te doorlopen en uw documenten aan te leveren. Indien aanvullende documentatie nodig is ontvangt u van ons bericht.

Benodigde documenten per situatie:

Loondienst
– Twee recente loonstroken
– Getekende arbeidsovereenkomst
– Goede kleurenfoto van de geldige id-bewijzen van alle bewoners

Zelfstandig ondernemer
– Verklaring accountant/boekhouder, waarin de netto winst van de afgelopen drie jaar staat vermeld
– Recent uittreksel KvK
– Goede kleurenfoto van de geldige id-bewijzen van alle bewoners

Company lease
– Recent uittreksel KvK
– Goede kleurenfoto van de geldige id-bewijzen ondertekeningsbevoegden
– Goede kleurenfoto van de geldige id-bewijzen van alle bewoners

Studenten
– Bewijs van inschrijving onderwijsinstituut
– Goede kleurenfoto van de geldige id-bewijzen van alle bewoners
– Garantstellingsverklaring ondertekend door garantsteller (indien gehuwd, dienen beide partners te tekenen), een template van een garantieverklaring is op verzoek beschikbaar
– Goede kleurenfoto van de geldige id-bewijzen van alle garantstellers
– Twee recente loonstroken garantstellers

Stap 5:

Na succesvolle screening ontvangt u een concept huurovereenkomst

Lees meer

Lees de concept huurovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden goed door, dit is het moment voor vragen over de inhoud van het document. Tevens ontvangt u een factuur van Interhouse met hierop de eerste huurbetaling en waarborgsom. Graag ontvangen wij de huurovereenkomst digitaal ondertekend retour. Als u vragen heeft wijzen we u graag op onze sectie met veelgestelde vragen of verzoeken we u contact op te nemen met ons kantoor.

 

Stap 6:

Aanmelden energie, internet en telecom

Lees meer

Dit is het moment om na te denken over aanmelding bij leveranciers voor gas, water, elektra, internet en televisie. Met name bij het aanvragen van internet kunnen wachttijden van toepassing zijn. Wij kunnen u op verzoek in contact brengen met een adviseur. Als u vragen heeft wijzen we u graag op onze sectie met veelgestelde vragen of verzoeken we u contact op te nemen met ons kantoor.

 

Stap 7:

Afstemmen tijdstip sleuteloverdracht op de startdatum van de huurovereenkomst

Lees meer

LET OP: De volledige eerste betaling van de toegezonden factuur dient zichtbaar te zijn op de bankrekening van Interhouse, voordat de sleuteloverdracht kan plaatsvinden. Helaas is alleen een betaalbewijs niet voldoende.

 

Stap 8:

Tijdens de sleuteloverdracht

Lees meer

Er wordt door een medewerker van Interhouse een uitgebreide inspectie uitgevoerd, er wordt een inspectierapport opgesteld en er worden foto’s gemaakt (dienen tevens als inventarislijst). De staat van de woning inclusief meterstanden en het aantal overgedragen sleutels wordt ook nauwkeurig vastgelegd. Loop de woning zelf in de dagen na de sleuteloverdracht nog goed door en geef eventuele gebreken die niet tijdens de inspectie zijn geconstateerd zo snel mogelijk door.

Stap 9:

Na de sleuteloverdracht

Lees meer

Vanaf dit moment kunt u volledig van de woning gebruik maken. U bent ook vanaf dit moment verantwoordelijk voor de woning. Heeft u vragen tijdens de bewoning? Kijk in de huurovereenkomst wie uw aanspreekpunt is. Verder kunt u in onze sectie met veelgestelde vragen veel informatie vinden voor huurders.

 

Interhouse partners

Logo Pararius
Logo Mini
Logo Expat rentals
Logo Funda
Logo Hielkema & co
Logo DataChecker
Logo ARPN
Logo Realworks
Logo VastgoedPro