De Wet vaste huurcontracten

De Wet vaste huurcontracten is door de Eerste Kamer aangenomen en zal vanaf volgend jaar (mogelijk 1 juli 2024) in werking gaan treden voor nieuwe huurovereenkomsten. Gelukkig voor verhuurders blijven er genoeg mogelijkheden over om tijdelijk te verhuren! Voor woningzoekenden is het minder goed nieuws, want veel verhuurders die niet direct een contract voor onbepaalde tijd af durven sluiten zullen nu mogelijk helemaal niet gaan verhuren.

Voor specifieke groepen huurders wordt het zelfs nog moeilijker. De overheid roept nu een regeling* in het leven die een aantal doelgroepen uitsluit van tijdelijke huur. Aangezien diezelfde overheid niet gaat zorgen voor een gezonde huurwoningmarkt zijn er huurders die geheel buiten de boot (blijven) vallen.

Omdat ik het voor alle partijen prettig zou vinden als er een huurwoningmarkt blijft bestaan begin ik met op te noemen wat er wel mogelijk blijft.

Wat kan er nog wel?

 • Tijdelijke huurovereenkomsten op basis van tussenhuur/diplomatenclausule, deze contracten zijn bedoeld voor woningeigenaren die tijdelijk ergens anders wonen en om die reden hun woning verhuren.
 • Tijdelijke huurovereenkomsten op basis van Leegstandwet, bedoeld voor woningen die te koop staan of zijn bestemd voor sloop of renovatie.
 • Doelgroepencontracten, bedoeld voor onder andere studenten, grote gezinnen, etc.
 • Lopende tijdelijke huurovereenkomsten worden door deze nieuwe wetgeving niet beïnvloed.
 • Tijdelijke huurovereenkomsten die worden afgesloten voor inwerkingtreding (1 juli?) van deze nieuwe wet maken nog gebruik van de huidige regeling.
 • Verder formuleert de overheid een aantal uitzonderingen. Huurders met wie nog wel een (reguliere) tijdelijke huurovereenkomst mag worden gesloten. Let op, de maatregel die dit regelt moet nog worden aangenomen*. Kort opgesomd:
  • Internationale studenten;
  • Huurders die tijdelijk hun woonruimte moeten verlaten vanwege renovatie;
  • Mensen met een urgente woonbehoefte;
  • Huurders met een laatste kansovereenkomst;
  • Wezen van huurders;
  • Mensen in een echtscheiding met kinderen;
  • Ex-verslaafden die tijdelijk begeleiding behoeven.
 • En dan twee geheel nieuwe mogelijkheden, de voorwaarden hiervan zijn nog niet helemaal duidelijk:
  • Een particulier die 1 woning verhuurt krijgt mogelijkheden om de huurovereenkomst op te zeggen als hij/zij de woning wil verkopen.
  • Een verhuurder die de verhuurde woning wil verhuren aan een ouder of kind krijgt ook opzegmogelijkheden, dit moet wel van tevoren opgenomen zijn in de huurovereenkomst.

Wat is er dan aangenomen door de Eerste Kamer?

Afschaffing van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 24 maanden (5 jaar voor onzelfstandige woonruimte). Deze huurovereenkomst (bij Interhouse noemen we hem “Korte Tijd”) geeft verhuurders de mogelijkheid om een huurovereenkomst af te sluiten voor maximaal 24 maanden. Wij hebben de afgelopen jaren vaak gezien dat verhuurders die voor het eerst verhuren of nog niet zeker weten of ze voor altijd willen blijven verhuren met deze huurovereenkomst geholpen zijn en makkelijker beslissen om überhaupt hun woning aan te bieden.

En nu?

Voor verhuurders die niet gelijk voor altijd aan een huurder gebonden willen zijn lijkt er nog niet zoveel aan de hand, want in de overspannen markt die nu heerst is het namelijk makkelijk een huurder te vinden aan wie wel een tijdelijk contract aangeboden mag worden. Maar de huurder die niet onder de uitzonderingen valt is slechter af, die komt nog meer achteraan in de rij te staan. Hopelijk gaat de nieuwe regering zich bezighouden met het creëren van randvoorwaarden voor een gezonde woningmarkt waarin beleggers graag investeren. Alles beter dan overregulering en ondoordachte pleisters plakken op zelfgemaakte wonden.

*Noot

De algemene maatregel van bestuur die de uitzonderingen regelt staat nog open ter consultatie. Geef dus uw mening voor 4 december 2023! Zo missen wij bijvoorbeeld de expats (kennismigranten) in de opgesomde doelgroepen, een belangrijke doelgroep voor de Nederlandse economie.

Meer van onze blog:

17 november, 2023

Veranderen de spelregels in box 3 opnieuw?

Nog steeds is er veel te doen om box 3. Vastgoedbeleggers worden door het huidige forfaitaire systeem vaak zeer ongunstig belast. Lees voor meer ...
Lees meer
Promo VKM VHM
01 november, 2023

Het biedlogboek: zien wat op een huis is geboden

Digitaal overzicht maakt proces transparanter Makelaars van de drie grootste brancheverenigingen NVM, VBO en VastgoedPro werken sinds dit jaar ...
Lees meer