De Wet vaste huurcontracten

De Wet vaste huurcontracten is door de Eerste Kamer aangenomen en zal vanaf 1 juli 2024 in werking gaan treden voor nieuwe huurovereenkomsten. Gelukkig voor verhuurders blijven er genoeg mogelijkheden over om tijdelijk te verhuren! Voor woningzoekenden is het minder goed nieuws, want veel verhuurders die niet direct een contract voor onbepaalde tijd af durven sluiten zullen nu mogelijk helemaal niet gaan verhuren.

Voor specifieke groepen huurders wordt het zelfs nog moeilijker. De overheid roept nu een regeling in het leven die een aantal doelgroepen uitsluit van tijdelijke huur. Aangezien diezelfde overheid niet gaat zorgen voor een gezonde huurwoningmarkt zijn er huurders die geheel buiten de boot (blijven) vallen.

Omdat ik het voor alle partijen prettig zou vinden als er een huurwoningmarkt blijft bestaan begin ik met op te noemen wat er wel mogelijk blijft.

Wat kan er nog wel?

 • Tijdelijke huurovereenkomsten op basis van tussenhuur/diplomatenclausule, deze contracten zijn bedoeld voor woningeigenaren die tijdelijk ergens anders wonen en om die reden hun woning verhuren.
 • Tijdelijke huurovereenkomsten op basis van Leegstandwet, bedoeld voor woningen die te koop staan of zijn bestemd voor sloop of renovatie.
 • Doelgroepencontracten, bedoeld voor onder andere studenten, grote gezinnen, etc.
 • Alle tijdelijke huurovereenkomsten die zijn ondertekend voor 1 juli 2024 worden door deze nieuwe wetgeving niet beïnvloed. Zelfs niet als de ingangsdatum na 1 juli ligt (het moment van ondertekening is leidend).
 • Verder formuleert de overheid een aantal uitzonderingen. Huurders met wie nog wel een (reguliere) tijdelijke huurovereenkomst mag worden gesloten. Kort opgesomd:
  • Studenten die tijdelijk voor studie in een andere plaats moeten huren dan waar zij wonen.
  • Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk ergens anders wonen.
  • Personen die uit een maatschappelijke opvang komen of in een sociale noodsituatie verkeren en dat kunnen aantonen.
  • Huurders met wie de verhuurder een tweede kanscontract aangaat: huurders waarvan een eerder huurcontract is beëindigd, bijvoorbeeld omdat deze ernstige overlast veroorzaakte.
  • Huurders die tussen de 16 en 27 jaar zijn en na overlijden van hun ouder/verzorger (de hoofdhuurder) de huurovereenkomst overnemen.
  • Ouders die scheiden, aantoonbaar niet meer samenwonen en tijdelijk een woning huren om dichtbij hun kind of kinderen te blijven wonen.
  • Huurders die op de Waddeneilanden werken en normaal in een andere plaats wonen.
  • Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en wachten op definitieve huisvesting.
 • En dan twee geheel nieuwe mogelijkheden:
  • Een speciale huurovereenkomst voor particulieren die willen (proef)samenwonen. Er mag een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden afgesloten, waarbij de verhuurder mag opzeggen om de woning te gaan verkopen. Er zijn echter een een aantal strenge voorwaarden verbonden om op te mogen zeggen.
  • Een verhuurder die de verhuurde woning wil verhuren aan een eerstegraads bloedverwant mag de huurovereenkomst met de voorgaande huurder opzeggen, dit moet wel bij het afsluiten van de huurovereenkomst in het contract zijn opgenomen.

En nu?

Voor verhuurders die niet gelijk voor altijd aan een huurder gebonden willen zijn lijkt er nog niet zoveel aan de hand, want in de overspannen markt die nu heerst is het namelijk makkelijk een huurder te vinden aan wie wel een tijdelijk contract aangeboden mag worden. Een mogelijke oplossing kan ook zijn om te zoeken naar een huurder die zelf tijdelijk woonruimte zoekt en zelf zal opzeggen (denk aan expats). Maar de huurder die niet onder de uitzonderingen valt is slechter af, die komt nog meer achteraan in de rij te staan. Hopelijk gaat de nieuwe regering zich bezighouden met het creëren van randvoorwaarden voor een gezonde woningmarkt waarin beleggers graag investeren. Alles beter dan overregulering en ondoordachte pleisters plakken op zelfgemaakte wonden.

Het huurrecht in boek 7 van het BW wordt met de Wet vaste huurcontracten nog onoverzichtelijker en lastiger. Laat je dus goed informeren door een expert voordat je een contract afsluit!

Meer van onze blog:

18 juni, 2024

Informatieplicht Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. We informeerden onze verhuurders daar vorig jaar al over door dit blog te schrijven. ...
Lees meer
drone Haarlem
30 mei, 2024

De betekenis van ‘kosten koper’ uitgelegd 

Bij bestaande te koop aangeboden woningen staat achter de vraagprijs vaak de afkorting ‘k.k.’ Dit betekent ‘kosten koper’. Dat houdt in dat er ...
Lees meer