Veranderen de spelregels in box 3 opnieuw?

Nog steeds is er veel te doen om box 3. Vastgoedbeleggers worden door het huidige forfaitaire systeem vaak zeer ongunstig belast. Lees voor meer uitleg over het huidige systeem de blog van Tomas Lim. Ondanks veel feedback vanuit de praktijk is de wetgever op dit moment nog niet voornemens om op korte termijn iets aan dit systeem te doen. Dit blijkt ook uit de ontwikkelingen die zich rond Prinsjesdag hebben voorgedaan.

Prinsjesdag

In het belastingplan 2024 is een aantal zaken over box 3 opgenomen. Allereerst wordt aangegeven dat de voorgenomen heffing over daadwerkelijk rendement niet eerder haalbaar wordt geacht dan 2027. De Belastingdienst is op dit moment niet bij machten om een dergelijk systeem van heffing uit te voeren en de wetgever verwacht dit pas per belastingjaar 2027 te kunnen realiseren. Daarnaast is de voorgenomen verhoging van het percentage van heffing over het forfaitaire rendement van 32% naar 34% vervroegd naar 1 januari 2024 (dit was 1 januari 2025). Daarnaast heeft de tweede kamer inmiddels een motie aangenomen die het percentage per 1 januari 2024 zelfs doet stijgen tot 36%! (Hier moet de eerste kamer nog over stemmen)

In veel gevallen zal het bovenstaande geen goed nieuws zijn voor vastgoedbeleggers. Maar, er is ook goed nieuws.

Conclusie AG Wattel

Ondertussen lijkt zich in de rechtbank een ander verhaal af te spelen. Tegen de forfaitaire heffing wordt regelmatig geprocedeerd met tot nu toe vooral uitspraken in het voordeel van de Belastingplichtige. Inmiddels heeft AG Wattel (een adviserend orgaan voor de Hoge Raad) de Hoge Raad geadviseerd om de Belastingdienst te dwingen om heffing op basis van werkelijk rendement toe te staan wanneer de Belastingplichtige kan aantonen dat zijn rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Gezien de rendementen van vastgoedbeleggers vaak lager zijn dan de 6,17% die nu aangenomen wordt in box 3 is dat in eerste instantie goed nieuws! Zeker gezien het feit dat dit per direct van toepassing zal zijn en dit daarmee ook voor jaren zal gelden waarbij de definitieve aanslag nog niet is opgelegd.

Dit zorgt echter wel voor vragen en uitdagingen. Wat behoort tot werkelijk rendement? Hoort ongerealiseerd rendement zoals waardestijgingen daar ook bij? (Eerdere uitspraken van lagere rechters concluderen meestal van niet) Wat gebeurt er met een verlies in een jaar? Hoe kunnen we aantonen wat het werkelijk rendement is?

Er schijnt licht aan het einde van de box 3 tunnel voor de vastgoedbelegger. Maar om daar te komen zal er nog wel iets moeten gebeuren…. Het advies van mijn collega Marcel in zijn blog blijft daarom relevant. Teken bezwaar aan tegen uw definitieve aanslagen inkomstenbelasting om de weg naar het belasten van werkelijk rendement open te houden.

Wilt u een keer uw financiële situatie doornemen of advies over huidige box 3 problematiek dan staan onze fiscalisten voor u klaar!

Meer van onze blog:

28 juni, 2024

De Wet betaalbare huur

Onbegrijpelijk, maar na fel en terecht verzet vanuit de branche, en kritiek van diverse experts, waaronder de Raad van State, is de Wet ...
Lees meer
18 juni, 2024

Informatieplicht Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. We informeerden onze verhuurders daar vorig jaar al over door dit blog te schrijven. ...
Lees meer