Informatieplicht Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. We informeerden onze verhuurders daar vorig jaar al over door dit blog te schrijven. Inmiddels hebben vrijwel alle gemeenten ook aan hun plicht voldaan om een meldpunt op te zetten. Een overzicht van meldpunten is te vinden via onze informatiepagina. 

Tot nu toe lijkt de Wet goed verhuurderschap vooral een papieren tijger die verhuurders en gemeenten opzadelt met extra administratieve lasten, maar laten we vooral vertrouwen hebben in de oneindige wijsheid van het ministerie dat deze wet in het leven heeft geroepen. In dat kader bezien is er voor lopende huurovereenkomsten, die zijn ingegaan voor 1 juli 2023, nog een overgebleven verplichting voor verhuurders. Zij dienen hun huurders namelijk voor 1 juli 2024 te informeren over de volgende zaken:  

 • De huurder mag de woning alleen gebruiken zoals met u als verhuurder is afgesproken. 
 • Verhuurders mogen de woning alleen met toestemming van de huurder betreden. Er zijn enkele uitzonderingen voor deze regel. Bijvoorbeeld als er een dringende noodsituatie is. 
 • De verschillende soorten huurovereenkomsten  die gebruikt kunnen worden met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming. U kunt deze links ook doorgeven aan de huurder. 
 • Wat de huurder kan doen als de woning gebreken heeft. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina over de kostenverdeling bij gebreken op Rijksoverheid.nl. Raadpleeg zelf ook het Gebrekenboek (1 juli 2023) van de Huurcommissie. Daarin staat hoe zij mogelijke gebreken aan de huurwoning in het algemeen beoordelen. 
 • Een overzicht van waarvoor de huurder naar de Huurcommissie of naar de kantonrechter kan gaan. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina op Rijksoverheid.nl. 
 • Als u een waarborgsom in rekening brengt, moet u de huurder informeren over: 
  • de hoogte van de waarborgsom, te vinden in de huurovereenkomst; 
  • de termijnen waarbinnen u de waarborgsom moet terugbetalen, deze zijn te vinden in de huurovereenkomst. Let wel, met ingang van de wet Goed verhuurderschap zijn de toegestane termijnen als volgt: de waarborgsom dient binnen 14 dagen na einde huurovereenkomst te worden terugbetaald – tenzij er iets te verrekenen is, dan wordt de termijn opgerekt naar 30 dagen; 
  • de manier waarop u de waarborgsom moet terugbetalen. 
 • Contactgegevens waar de huurder vragen over de woning kan stellen opnemen in de huurovereenkomst. Bij overeenkomsten welke door Interhouse zijn opgemaakt staan deze gegevens al vermeld. 
 • Als u servicekosten bij uw huurder in rekening brengt, moet u de huurder informeren over: 
  • de hoogte van de servicekosten, deze zijn als het goed is opgenomen in de huurovereenkomst; 
  • een jaarlijkse volledige kostenspecificatie aan de huurder. 
 • Vanaf 1 januari 2024 moet u de huurder ook informeren over de contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt. Check bij de gemeente (waarin de woning staat) welke gegevens dit zijn of kijk op onze informatiepagina voor een compleet overzicht. 

Verhuurders die een lopende huurovereenkomst hebben en ons als beheerder hebben ingeschakeld hebben het makkelijk; wij zullen deze huurders informeren. Voor overige verhuurders geldt dus dat bovenstaande informatie aan de huurder moet worden verstrekt. 

Neem dan gerust contact op met één van onze vestigingen om de mogelijheden te bespreken.

Meer van onze blog:

28 juni, 2024

De Wet betaalbare huur

Onbegrijpelijk, maar na fel en terecht verzet vanuit de branche, en kritiek van diverse experts, waaronder de Raad van State, is de Wet ...
Lees meer
drone Haarlem
30 mei, 2024

De betekenis van ‘kosten koper’ uitgelegd 

Bij bestaande te koop aangeboden woningen staat achter de vraagprijs vaak de afkorting ‘k.k.’ Dit betekent ‘kosten koper’. Dat houdt in dat er ...
Lees meer